Om skolen

Har du brug for hjælp til at tilmelde dig?

gal-pc.jpg

Ring på telefon 70 22 21 09

Så guider vi dig gennem din tilmelding

 

Klik på dette link når du er igennem på telefonen

Visioner og Målsætning

Det er DOF Hernings mission:

 • At tilbyde, ikke-formel, kompetencegivende folkeoplysende undervisning på en række forskellige fagområder.
 • At fremme forståelsen for demokrati.
 • At medvirke til aktivt medborgerskab.
 • At styrke indsigten i og forståelsen for nationale og internationale forhold og derved gøre deltagerne bedre rustet, til at leve i en specialiseret og globaliseret verden.
 • At alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund. 

DOF Herning har en vision:

 • Vi vil medvirke til at fremme den folkelige oplysning og bidrage til, at DOF Hernings undervisning er et tilbud om livslang læring.
 • Vi vil være kendt overalt i Herning Kommune og gerne i et større områd.
 • Vi vil øge antallet af undervisningstimer og antallet af deltagere år for år.
 • Vi vil indgå i netværk, fora og samarbejdsrelationer for at styrke DOF Hernings position både lokalt og nationalt.
 • DOF Hernings virksomhed forbindes med undervisning af høj kvalitet, engagement og samvær.
 • Vi vil tilbyde undervisning på små hold for deltagere med særlige behov, hvis det ikke er muligt at integrere dem på bestående hold.
 • Vi vil, gennem vore undervisere og ved aktiv deltagelse i udvikling af folkeoplysning sikrer borgere i Herning Kommune muligheder for at udvide deres kundskaber inden for egne interesseområder.