Aktivhøjskolen

Brorsonsvej 12, 7400 Herning, tlf. 97 22 47 55

Program for Aktiv Højskolen Forår 2019

Tirsdage kl. 13.30-15.45

Foredragene er for alle interesserede. Der kræves ikke brugerkort.
Pris pr. foredrag inkl. kaffe: Pensionister 60 kr. (andre 70 kr.)
NB: Tilmelding til ture foregår altid ved indgangen til foredragssalen.

Aktiv Højskolens udvalg består af en halv snes frivillige medarbejdere. Du er meget velkommen til at henvende dig til en af
undertegnede, hvis du har spørgsmål:

Ragnhild Ibsen, Beethovensvej 17, tlf. 97124569 - 23980228
Aksel M. Pedersen, Munkgårdkvarteret 331, tlf. 97161242 -21443542
Jytte Sahl, Fynsgade 89, tlf. 97120193 - 40209349

Aktiv Højskolen
Brorsonsvej 12, 7400 Herning
Tlf. 96285959

08.01.2019.

Claus Christoffersen, folkeuniversitetslærer.
Da ’Verden af i går’ gik under.

I november 1918 stoppede Første Verdenskrig, og dermed startede en epoke, hvor menneskene skulle finde fast grund under fødderne igen, efter at ’Verden af i går’ var gået under.
Det brud, som Første Verdenskrig medførte, er på mange måder langt større end det, som blev resultatet af Anden Verdenskrig.
Derfor mærker vi også i dag følgerne af dette brud og det viser sig i mange af de konflikter, vi oplever i Europa i dag.

15.01.2019.

Jørn Brøndal, professor, Ph.d.
Det sorte USA.

Ned gennem amerikansk historie har der eksisteret et spændingsforhold mellem på den ene side de idealer om frihed og lighed, der i 1776 blev udtrykt i Uafhængighedserklæringen, og på den anden side en anderledes racemæssigbarsk virkelighed. USA’s historie kan langt hen ad vejen forstås som et forsøg på at komme overens med dette amerikanske dilemma.


22.01.2019.

Erik Sommer, konservatorieuddannet musikpædagog.
Sang og fortælling.


29.01.2019.

Kaj Mogensen, doktordisputats, 2018.
Livet -det dejligste eventyr.

H.C. Andersens værker og tænkning er præget af troen på en kærlig Gud, siger teologen og forfatteren Kaj Mogensen, der har brugt 35 år på at skrive om Andersens teologi i tobindsværket ”Livet –det dejligste eventyr”.

05.02.2019.

Torill Nina Puntervold Kristensen, sognepræst.
Taler om ”Tilgivelse”.


Hver eneste gang vi tilgiver, bevæger vi os mod en større helhed.Tilgivelse er vejen til fred med os selv og vores verden, intet mindre”.

19.02.2019.

Jacob Zakarias Eyermann, højskoleforstander.
Friheden ligger i begrænsningen.

Vi hylder friheden og uafhængigheden, men friheden ligger i at slå rødder og i at være forbundet.


26.02.2019.

Tapio Juhl, forfatter og foredragsholder.
Fra fængsel til frihed


fem år i det lukkede statsfængsel i Nyborg". Tapios personlige, fortrolige samtaler med 1000 fangers opvækst, vilkår og betingelser stiller spørgsmålstegn ved, om samfundet gør det rigtige?

05.03.2019

Silkeborg Højskole.
Pris pr deltager kr. 300.
kl. 09.00 Afgang fra Aktivcentret.

kl. 10.00 kaffe og rundstykke.

kl. 10.30 Oplæg om Silkeborg Højskole.

kl. 11.00 sangtime.

kl. 12.00 frokost.

kl. 13.00 Oplæg om skolens kunst samt rundvisning.

kl. 14.00 Kaffe og kage

kl. 16.00Forventet hjemkomst.


12.03.2019

Anette Kortegaard, sognepræst.

I kirken tales der om synd.


Synd er måske et ord, der ikke siger moderne mennesker så meget. Derimod er skyld og skam en virkelighed, som mange mennesker slås med og søger hjælp til. Giver et bud på, hvordan vi kan forholde os til det svære emne.


19.03.2019

Peter Lodberg, professor MSO.

Danskernes tro gennem tusinde år.

Troen sætter sig aftryk i geografi, tider og steder, musik, institutioner